Hľadaný výraz: Nah 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Aj ty budeš opojené, budeš omdleté, aj ty budeš hľadať útočište pred nepriateľom.

1

mail   print   facebook   twitter