Hľadaný výraz: Nah 2,9-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ninive je ako rybník už oddávna. Oni bežia! „Zastaňte! Stojte!“ - no nik sa neobráti. 10 „Rabujte striebro, rabujte zlato,“ veď nemá konca výbava, bohatstvo najskvostnejších nádob. 11 Púšť a pustota a spustošenie! Srdce sa rozteká, kolená sa chvejú, triaška je na každých bedrách, zo všetkých tvárí sa sťahuje červeň.

1

mail   print   facebook   twitter