Hľadaný výraz: Nah 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj! Zasväcuj, Júda, svoje sviatky, spĺňaj svoje sľuby, lebo viac neprejde cez teba ničomník, ten celkom zahynie.

1

mail   print   facebook   twitter