Hľadaný výraz: Mt 9,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

1

mail   print   facebook   twitter