Hľadaný výraz: Mt 9,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

1

mail   print   facebook   twitter