Hľadaný výraz: Mt 9,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

1

mail   print   facebook   twitter