Hľadaný výraz: Mt 9,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

1

mail   print   facebook   twitter