Hľadaný výraz: Mt 8,23-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

1

mail   print   facebook   twitter