Hľadaný výraz: Mt 8,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

1

mail   print   facebook   twitter