Hľadaný výraz: Mt 7,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

1

mail   print   facebook   twitter