Hľadaný výraz: Mt 7,28-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

1

mail   print   facebook   twitter