Hľadaný výraz: Mt 7,13-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!

1

mail   print   facebook   twitter