Hľadaný výraz: Mt 7,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

1

mail   print   facebook   twitter