Hľadaný výraz: Mt 6,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

1

mail   print   facebook   twitter