Hľadaný výraz: Mt 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

1

mail   print   facebook   twitter