Hľadaný výraz: Mt 4,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

1

mail   print   facebook   twitter