Hľadaný výraz: Mt 28,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

1

mail   print   facebook   twitter