Hľadaný výraz: Mt 27,1-2; Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 4
1 Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.

1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.

1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi

28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

1

mail   print   facebook   twitter