Hľadaný výraz: Mt 25,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

1

mail   print   facebook   twitter