Hľadaný výraz: Mt 25,13-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. 14 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

1

mail   print   facebook   twitter