Hľadaný výraz: Mt 24,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“

1

mail   print   facebook   twitter