Hľadaný výraz: Mt 24,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“

1

mail   print   facebook   twitter