Hľadaný výraz: Mt 19,13-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ 15 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

1

mail   print   facebook   twitter