Hľadaný výraz: Mt 18,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!

1

mail   print   facebook   twitter