Hľadaný výraz: Mt 18,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

1

mail   print   facebook   twitter