Hľadaný výraz: Mt 18,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

1

mail   print   facebook   twitter