Hľadaný výraz: Mt 18,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 (Syn človeka totiž prišiel zachrániť, čo sa stratilo.)

1

mail   print   facebook   twitter