Hľadaný výraz: Mt 17,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“

1

mail   print   facebook   twitter