Hľadaný výraz: Mt 17,22-23; Mk 9,30-32; Lk 9,43-45, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
22 Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; 23 zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci divili všetkému, čo robil, povedal svojim učeníkom: 44 „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ 45 Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.

1

mail   print   facebook   twitter