Hľadaný výraz: Mt 16,5-6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieb 6 a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“

1

mail   print   facebook   twitter