Hľadaný výraz: Mt 16,2-3; Lk 12,54-56, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: »Bude pekne, lebo sa červenie nebo;« 3 a ráno: »Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.« Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete!

54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: »Dážď príde,« a býva tak. 55 A keď veje južný vietor, hovoríte: »Bude horúco,« a býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?

1

mail   print   facebook   twitter