Hľadaný výraz: Mt 16,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

1

mail   print   facebook   twitter