Hľadaný výraz: Mt 14,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

1

mail   print   facebook   twitter