Hľadaný výraz: Mt 14,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi

1

mail   print   facebook   twitter