Hľadaný výraz: Mt 13,53-58, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ 58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

1

mail   print   facebook   twitter