Hľadaný výraz: Mt 13,16-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. 17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

1

mail   print   facebook   twitter