Hľadaný výraz: Mt 12,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Keby ste vedeli, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,« neboli by ste odsúdili nevinných.

1

mail   print   facebook   twitter