Hľadaný výraz: Mt 12,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

1

mail   print   facebook   twitter