Hľadaný výraz: Mt 12,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, 16 len im pohrozil, aby ho neprezradili.

1

mail   print   facebook   twitter