Hľadaný výraz: Mt 11,28-30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

1

mail   print   facebook   twitter