Hľadaný výraz: Mt 11,16-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: 17 »Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.« 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: »Je posadnutý zlým duchom.« 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: »Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!« No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

1

mail   print   facebook   twitter