Hľadaný výraz: Mt 11,12-13; Mt 5,18; Lk 16,16-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.

18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

16 Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. 17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.

1

mail   print   facebook   twitter