Hľadaný výraz: Mt 11,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.

1

mail   print   facebook   twitter