Hľadaný výraz: Mt 10,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

1

mail   print   facebook   twitter