Hľadaný výraz: Mt 10,37-39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

1

mail   print   facebook   twitter