Hľadaný výraz: Mt 10,34-36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

1

mail   print   facebook   twitter