Hľadaný výraz: Mt 1,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

1

mail   print   facebook   twitter