Vyhľadávaný výraz Mt+25,14-30; sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.