Vyhľadávaný výraz Mt+7,22-23 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.