Hľadaný výraz: Mt 6,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.

1

mail   print   facebook   twitter